apotek247.se
SSL
EQL Pharma AB

Alltest Covid-19 Antigen saliv självtest 5 st

Prisuppgifter

Läs mer och köp

CE-märkt självtest för hemmabruk. Provtagning genom testning av saliv. Svar efter 15 minuter (OBS: läs ej av svar efter 20 minuter). Följ alltid rekommendationerna i din region gällande testning vid symptom på Covid-19. Vid symptom på Covid-19 följ i första hand rekommendationerna för testning i din region. Läs mer på 1177.se. Covid-19 antigen saliv självtest är ett CE-certifierat test avsett för självtestning för påvisande av sjukdomen Covid-19. Provtagningen sker genom testning av saliv hos person med misstänkt Covid-19 infektion. Testet har en hög specificitet (99,3%) samt en hög sensitivitet (90,1%). Rekommenderas för personer som uppvisar symptom som stämmer överens med misstänkt Covid-19-infektion. Testning av barn och ungdomar skall utföras i närvaro av vuxen. Som vid alla diagnostiska tester bör en slutgiltig klinisk diagnos inte baseras på resultatet från en enda provtagning. Diagnosen bör i stället ställas av läkaren efter utvärdering av alla kliniska resultat och laboratoriefynd. Ett negativt resultat utesluter inte en viral infektion med Covid-19 och bör bekräftas med till exempel PCR-test vid misstanke om Covid-19. Observera att resultatet INTE kan användas som reseintyg. Kontakta sjukvården vid positivt resultat. Varje förpackning Innehåller komponenter för fem provtagningstillfällen.

Kategori: Hälsovård
Artikelnummer: 782256